Suciu Marcel.jpg

 

curriculum vitae european

 

CV_UE

 


 

Rectorat

 

Actualizat: 15-01-2020

e-mail: marcel@suciu.eu

http://marcel.suciu.eu

Suciu Marcel Valeriu  -  Ph.D

 

University POLITEHNICA of Bucharest, ROMANIA

Adress: 313 Splaiul Independenței Ave., 060042
Phone: (+4021) 402.9684, (+4021) 402.9521
fax: (+4021) 316.9562


 

Naționalitatea:              română

Data și locul nașterii:   18 aprilie 1951, Brașov, județul Brașov - Romania

Starea civilă:                căsătorit; un copil

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ:

Perioada, de la ... până la (luna, anul):

August 2006-Iulie 2011, actualmente pensionar

Iunie 2003…August 2006

Numele și adresa angajatorului:

Universitatea POLITEHNICA București

Societatea Comercială ROMTUB S.A. București

Tipul activității sau sectorului de activitate:

Facultatea Știința și Ingineria Materialelor
Centrul de Cercetări CEMS-UPB

Management societate

Funcția sau postul ocupat:

Cercetător Științific gr. I
Director General

Principalele activități și responsabilități:

Desfășor activități specifice de învățământ și cercetare universitară în domeniul științei și ingineriei materialelor. Elaborez în consorțiu oferte de proiecte de cercetare pentru participarea la competiții. Desfășor activități didactice la disciplinele deformări plastice și tratamente termice. Coordonez proiecte de diplomă, particip la comisiile de admitere și de susținere a tezelor de doctorat. Mă preocup de dotarea facultății cu noi aparate și utilaje de cercetare. Răspund de realizarea integrală a proiectelor de cercetare - dezvoltare contractate de la buget în cazul celor la care sunt director sau responsabil de proiect.

Activități specifice de conducere și coordonare a societății ROMTUB SA cu domeniul de activitate cercetare, strategie și consultanță în domeniul fabricației de țevi de oțel. Elaborare și coordonare proiecte de cercetare în cadrul Programelor Naționale RELANSIN, CALIST și CEEX, studii de strategie, fezabilitate și prognoză, asimilări de standarde noi în domeniul fabricației de țevi; implementări de sisteme de management al calității și mediului.


 

Iunie 2001…Iunie 2003

Noiembrie 1994…Iunie 2001

Aprilie 1991…Noiembrie 1994

S.C. REPUBLICA S.A. București

Centrul de cercetări pentru produse tubulare
S.C. OMEGA S.A. București

Societatea Comercială ROMTUB S.A. București

Direcția Tehnică - Dezvoltare

Management societate

Direcția Strategie Industrială

Inginer Șef Concepție - Proiectare

Director General

Șef Departament Cercetare - Dezvoltare

Coordonare activități științifice și tehnice din cadrul societății privind progresul tehnic, asimilări și omologări de materiale, produse și tehnologii noi sau modernizate, elaborare și coordonare plan tehnic, norme și normative tehnice, elaborare noi standarde naționale și de firmă, elaborare condiții tehnice, proceduri tehnologice și proceduri de control al calității, verificări și încercări.

Activități specifice de conducere societate cu domeniul principal de activitate cercetare-dezvoltare. Coordonare proiecte de modernizare, retehnologizare și dezvoltare tehnologică, studii de strategie industrială în domeniul metalurgiei, lucrări de cercetare directe cu beneficiarii, director proiecte de cercetare în cadrul programelor naționale ORIZONT 2000, CALIST și RELANSIN.

Coordonarea activităților de cercetare aplicativă, proiectare  tehnologică și standardizare în domeniul fabricației de țevi. Consultanță și asistență tehnică de specialitate la unitățile producătoare de țevi din țară. Elaborare studii de fezabilitate, proiecte de cercetare, tehnologii și omologări de produse noi sau modernizate.


 

Mai 1990…Aprilie 1991

Iunie 1989…Mai 1990

Septembrie 1982…Iunie 1989

MINISTERUL RESURSELOR ȘI INDUSTRIILOR

MINISTERUL INDUSTRIEI METALURGICE

Universitatea POLITEHNICA București

Departamentul Industriei Metalurgice

Direcția Tehnică

Catedra Siderurgie

Inspector General
Inginer Principal I
Șef Lucrări

Coordonare și urmărire activități din domeniul tehnologiilor de fabricație și calității produselor laminate și trase din industria metalurgică. Coordonare echipe complexe cu personal din minister și cercetare pentru urmărirea și sprijinul fabricației de țevi și țagle de oțel cu scopul eficientizării fabricației și creșterii calității.

Urmărirea și sprijinul fabricației de produse laminate, în special de produse tubulare, la unitățile de producție din subordinea ministerului, asimilări de tehnologii și produse noi sau modernizate, reducerea consumurilor de materii prime, energetice și materiale. Elaborare programe de organizare și modernizare în metalurgie.

Titular curs ”Proiectarea tehnologică a sectoarelor de laminare”, susținere ore didactice de laborator la disciplina ”Teoria deformării plastice” și proiect la ”Tehnologia deformării plastice” și ”Tehnologia laminării” coordonare activități de cercetare-proiectare și de practică productivă, conducere proiecte de diplomă.


 

Febr. 1980…Septembrie 1982

Martie 1979…Februarie 1980

August 1975… Martie 1979

Universitatea POLITEHNICA București

Societatea Comercială LAROMET S.A. București

Societatea Comercială LAROMET S.A. București

Catedra Siderurgie

Secția 1 Producție

Secția 1 Producție

Asistent Universitar

Șef atelier țevi extrudate-laminate-trase

Inginer stagiar și tehnolog

Susținere ore didactice de seminar, laborator și proiect la disciplinele ”Teoria Deformării Plastice” și ”Tehnologia laminării”. Coordonare activități de cercetare-proiectare și de practică în producție cu studenții din anii terminali.

Elaborare programe de fabricație, asimilări de noi produse, asigurare resurse materiale și umane, realizarea fabricației, urmărirea și reducerea consumurilor specifice de metal și energetice în fabricația de țevi.

Elaborarea tehnologiilor de fabricație a țevilor, programarea și urmărirea în fabricație a acestora. Asimilarea și omologarea de tehnologii noi sau modernizate pentru fabricația de țevi din cupru prin extrudare, laminare și tragere.

STUDII ȘI CURSURI DE SPECIALITATE:

Perioada, de la ...până la (luna, anul):

Aprilie 1981…Iunie 1997

Octombrie 1970…Iulie 1975

Numele și tipul instituției de învățământ:

UNIVERSITATEA TEHNICĂ din CLUJ-NAPOCA

Facultatea Știința și Ingineria Materialelor

INSTITUTUL POLITEHNIC din BUCUREȘTI

Facultatea de Metalurgie

Principalele specializări și calificări însușite:

Doctoratul în specialitatea Deformări plastice și tratamente termice

Absolvent studii superioare tehnice

Numele calificării primite:

Doctor
Inginer

Nivelul în cadrul clasificării naționale:

 

 


 

25 – 26 septembrie 2003

08 – 10 octombrie 2002

06 – 07 noiembrie 2001

INCD - ECOIND București

ASRO - Asociația de Standardizare din România, București

AUDITECO - Audit și Consultanță de Mediu, București

Programul Național CALIST

Programul ”Infrastructurile calității și standardizării”

Programul ”Construirea și implementarea Sistemelor de Management de Mediu conform ISO 14001”

Auditor în domeniul managementului calității

Expert în evaluarea Sistemelor de Management de Mediu

Auditor Sisteme de Management de Mediu

 

 

 


 

13 – 17 noiembrie 1995

07 martie – 04 iunie 1983

15 martie – 30 noiembrie 1978

Institutul de Management și Informatică
IMI, București

Centrul de Perfecționare a Cadrelor din Metalurgie
CEPECA - MIM, București

Centrul de Perfecționare a Cadrelor din Metalurgie
CEPECA - MIM, București

Programul Managementul cercetării-dezvoltării

Metode și tehnici de organizare și conducere în economie

Fabricarea țevilor de cupru destinate conductelor de frână și benzină auto

Instruire în domeniul managementului unităților de cercetare-dezvoltare

Instruire în domeniul conducerii întreprinderilor metalurgice

Instruire în domeniul managementului cercetării-dezvoltării

 

 

 

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE:

Caracteristicile și aptitudinile personale se referă la încrederea în sine, în colaboratori și în lucrul bine făcut, la abilitatea de a lucra sub presiune, creativitate etc. așa cum se cer oricărui loc de muncă de răspundere. De asemenea consider că mă caracterizează entuziasmul, flexibilitatea și atenția la detalii.

Limba maternă:

Româna

 

 

 

 

Limbi străine cunoscute:

Franceza

Engleza

Rusa

Germana

 

Abilitatea de a citi:

Foarte bine

Foarte bine

Bine

Bine

 

Abilitatea de a scrie:

Foarte bine

Bine

Satisfăcător

Satisfăcător

 

Abilitatea de a vorbi:

Foarte bine

Bine

Satisfăcător

Satisfăcător

 

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE SOCIALE:

Desfășor activități specifice de învățământ, cercetare-dezvoltare și ocup poziția în care comunicarea este importantă și munca de echipă este esențială. Am dobândit aceste aptitudini în cadrul activităților desfășurate atât în învățământul superior tehnic cât și în cadrul activităților de management unități de cercetare pe care le-am desfășurat până în prezent.

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE ORGANIZATORICE:

Desfășor activități de management și execuție proiecte de cercetare-dezvoltare, coordonez activitatea personalului executant proiecte la care sunt director de proiect, conduc proiecte de cercetare-dezvoltare finanțate prin programe la nivel național și gestionez bugete de execuție proiecte de cercetare.

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE TEHNICE:

Utilizez calculatorul electronic și echipamente de birotică. Aceste aptitudini și competențe le-am dobândit prin activitățile specifice desfășurate în învățământul superior și în managementul unităților de cercetare-dezvoltare.

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE ARTISITICE:

Interpretez diferite genuri muzicale la unele instrumente muzicale: orgă, acordeon, pian, vioară, violoncel  și la alte instrumente. Abordez cu plăcere pictura clasică peisagistică și am o colecție personală de 15 tablouri executate în ulei pe carton.

ALTE APTITUDINI ȘI COMPETENȚE:

Posed aptitudini și competențe didactice și de cercetare științifică pe care le-am dobândit în cei peste 12 ani de activitate desfășurată în învățământul superior și peste 20 de ani în cercetare-dezvoltare.

PERMIS(E) DE CONDUCERE:

Posed permis de conducere auto categoria B din anul 1971.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Auditor sisteme de management al calității și mediului

LOCUL DE MUNCĂ ACTUAL ȘI FUNCȚIA:

Universitatea POLITEHNICA București, profesor cercetător științific gr. I                                                                www.pub.ro

Facultatea Știința și Ingineria Materialelor 

Tel: +4021.402.9684; fax: +4021. 316.9562   

Vechimea la locul de muncă actual: 13 ani (cumulat)

LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE ELABORATE ȘI PUBLICATE:

a.  Teza de doctorat : ”Cercetări privind deformarea plastică și tratamentul termic al unor aliaje de aluminiu speciale destinate industriei aeronautice”,

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, 12 iunie 1997.                                         (pentru a vedea teza clic aici)

b.  Cărți publicate: 9 manuale și tratate, în calitate de autor sau coautor:

1.           "Teoria deformării plastice” Editura UP București, 1982 (coautor).

2.           "Proiectarea tehnologică a sectoarelor de laminare" Editura UP București, 1984 (autor).

3.           "Tehnologia laminării" Editura UP București, 1985 (coautor).

4.           "Sistemele calității, asigurare - acreditare - certificare în domeniul calității" Editura Romtub București, 3 vol., 1991 (coautor).

5.           ”Procedee neconvenționale de laminare” ISBN 973–30–5119–5, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1998 (coautor).

6.           ”Materiale și tehnologii de fabricație” ISBN 973–9493–34–3, Editura BREN, București, 1999 (coautor).

7.           ”Laminarea materialelor metalice speciale” ISBN 973–9493–37–8, Editura BREN, București, 2000 (coautor); pentru a vedea cartea clic aici

8.           ”Sudiul materialelor” ISBN 978-973-1877-01-3, Editura Fair Partners, București, 2008 (coautor); pentru a vedea cartea clic aici

9.           ”Tehnici de prevenire a poluării la fabricarea țevilor de oțel” ISBN 978–973–718–963–9, Editura Printech, București, 2008 (autor principal); pentru a vedea cartea clic aici

c.  Lucrări de cercetare și studii tehnice pe bază de contract: 54 lucrări pe bază de contracte INOVARE, Parteneriate, CEEX, RELANSIN,

CALIST precum și contracte directe rezolvate cu diferite societăți comerciale din domeniul metalurgiei și construcțiilor de

mașini, în calitate de titular de contract sau colaborator.                                             (v. Memoriul atașat la prezentul CV)

d.  Articole de specialitate publicate: 36 articole, în revista Metalurgia și în alte reviste din țară și din străinătate, publicate în calitate

de autor sau coautor.                                                                                                  (v. Memoriul atașat la prezentul CV)

e.  Comunicări științifice: 30 comunicări științifice susținute la diferite sesiuni și simpozioane din țară și din străinătate,  în calitate de

autor sau coautor.                                                                                                       (v. Memoriul atașat la prezentul CV)

f.   Brevete și invenții:  ”Metodă tribometrică de determinare a efectivității lubrifianților la laminarea la rece” - laboratorul de teoria și tehnologia deformării plastice, Catedra Siderurgie, Institutul Politehnic București, 1983.

MEMBRU AL ASOCIAȚIILOR PROFESIONALE: Asociația Generală a Inginerilor din România - AGIR.

Uniunea Producătorilor de Țevi din România - UNITUB

EXPERIENȚA ACUMULATĂ ÎN DIFERITE PROGRAME DE CERCETARE NAȚIONALE / INTERNAȚIONALE:

Proiectul

Funcția

Perioada: de la…până la

Proiecte de cercetare în cadrul Programului PN II INOVARE, PARTENERIATE competițiile 2007 și 2008

Director proiect

2007...2010

Proiecte de cercetare-dezvoltare în cadrul Programului Național PNCDI CEEX competiția 2006

Director proiect

Membru în Registrul Național al Experților din Învățământul Superior și Cercetare.

2006…2008

Proiecte de cercetare-dezvoltare în cadrul Programului RELANSIN competițiile 1999, 2001 și 2004

Director de proiect

Reprezentant legal al Conducătorului de proiect

1999...2006

Proiecte de cercetare-dezvoltare în cadrul

Programului Național CALIST

Responsabil Proiect

Reprezentant legal al Conducătorului de proiect

2003…2004

Proiecte de cercetare-dezvoltare în cadrul

Programului ORIZONT 2000

Coordonator și Reprezentant legal al Conducătorului de proiect

Membru în Comisia 5 Metalurgie

Membru în Comisia de evaluare

Membru în Comisia de recepție

1994...2000


 

Memoriul atașat prezentului Curriculum Vitae cuprinde activitățile și experiența relevante și este prezentat în anexele 1, 2 și 3:

Anexa 1: Lucrări de cercetare și studii tehnice pe bază de contract

Anexa 2: Articole publicate

Anexa 3: Comunicări științifice


 

                                                                                                 MEMORIU TEHNIC DE ACTIVITATE

                                                                                 Lucrări de cercetare și studii tehnice pe bază de contract                      ANEXA 1 la CV / Suciu M.V.

Sageata flesh                                                                                              PROIECTE ”INOVARE”

1.           Contract nr. 175 / 2008 încheiat între SC TEHNOMAG SA Cluj Napoca și AMCSIT - Politehnica București

Funcția: Executant proiect

Titlu proiect: Nou material compozit Al-bazalt utilizat la producerea de piese rezistente la uzura - MATCOMALBAZ

Program: INOVARE

Conducător de proiect: SC TEHNOMAG SA Cluj Napoca

Parteneri: SC SudoTim AS SRL Timișoara, SC ICP TEHNOMAG CUG SA Cluj-Napoca, Universitatea POLITEHNICA București - CEMS.

Competiția PNCDI 2 / 2008. Durata de desfășurare a proiectului: 2008 – 2010

2.           Contract nr. 37 / 25 sept. 2007 între Universitatea POLITEHNICA București – CEMS și ICEM SA București cu AMCSIT Politehnica București

Funcția: Director proiect

Titlu proiect: ”Cercetări inovative privind maximizarea randamentului de utilizare a metalului în fabricația de material tubular petrolier prin optimizarea compozițională și structurală a oțelurilor pentru țevi”

Program INOVARE  Modulul 1 – Dezvoltare de Produs - Sisteme

Conducător de proiect: ICEM S.A. București; partener C-D: Universitatea POLITEHNICA București - CEMS

Parteneri: ArcelorMittal SA Hunedoara, ArcelorMittal Tubular Products SA Roman

Durata de desfășurare a proiectului: 25 sept. 2007 – 15 sept. 2010.

3.           Contract nr. 35 / 25 sept. 2007 între UPB-CEMS, ICEM SA și Spitalul Bagdasar  cu AMCSIT Politehnica București

Funcția: Executant proiect

Titlu proiect: ”Produse noi din oțel destinate implantului medical cu caracteristici superioare de biofuncționalitate și biocompatibilitate”

Program INOVARE  Modulul 1 – Dezvoltare de Produs - Sisteme

Conducător de proiect: ICEM S.A. București.

Parteneri C-D: Universitatea POLITEHNICA București - CEMS, SC Prelucrări Metalurgice SRL Spitalul Bagdasar

Durata de desfășurare a proiectului: 25 sept. 2007 – 15 sept. 2010.

4.           Contract nr. 95 / 25 sept. 2007 între UPB-CEMS, TEHNOMAG SA și AMCSIT Politehnica București

Funcția: Executant proiect

Titlu proiect: ”Materiale noi si tehnologii inovative pentru creșterea rezistentei la oboseala si coroziune a pieselor de uzura”

Program INOVARE  Modulul 1 – Dezvoltare de Produs - Sisteme

Conducător de proiect: SC TEHNOMAG SA – București; partener: Universitatea POLITEHNICA București - CEMS

Parteneri: SC ICTCM SA București, ICPT TEHNOMAG CUG SA, SC SUDOTIM AS SRL Timișoara

Durata de desfășurare a proiectului: 25 septembrie 2007 – 15 septembrie 2010.

Sageata flesh                                                                                                 PROIECTE ”PARTENERIATE”

5.           Contract nr. 72-224/01.10.2008  încheiat între sc icpt tehnomag cug sa Cluj - Napoca și CNMP București

Funcția: Executant proiect

Titlu proiect: Implementarea efectului de memorie a formei in sisteme mecatronice inteligente utilizând materiale avansate obținute prin metalurgia pulberilor - AMFM

Program: Parteneriate

Conducător de proiect: SC I.C.P.T. TEHNOMAG-CUG S.A. Cluj - Napoca

Parteneri: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea POLITEHNICA București - CEMS, INCDO INOE 2000 București filiala ICIA Cluj-Napoca, SC TEHNOMAG SA Cluj Napoca.

Competiția PNCDI 2 / 2008. Durata de desfășurare a proiectului: 2008 – 2010

6.           Contract nr. 72-203 / 01.10.2008  încheiat între sc i.c.p. tehnomag cug sa Cluj - Napoca și CNMP București

Funcția: Executant proiect

Titlu proiect: Soluții inovative de realizare prin autoformare a modelelor pentru turnarea pieselor de serie mică și unicate – AUTOFORMODEL

Program: Parteneriate

Conducător de proiect: SC I.C.P. TEHNOMAG-CUG S.A. Cluj - Napoca,

Parteneri: Universitatea POLITEHNICA din București – CEMS, Universitatea TRANSILVANIA Brașov, SC TEHNOMAG S.A. Cluj - Napoca, S.C. UTTIS SRL BUCUREȘTI.

Competiția PNCDI 2 / 2008. Durata de desfășurare a proiectului: 2008 – 2010

7.           Contract 22-109 / 2007 Parteneriate PN II

Funcția: Executant proiect

Titlu proiect: ”Creșterea gradului de utilizare a resurselor energetice prin realizarea unei instalații de comprimare pentru recuperarea gazelor naturale  din spațiul inelar la sondele petroliere”  Acronim COMPREG

8.           Contract 22-117 / 2007 Parteneriate PN II

Funcția: Executant proiect

Titlu proiect: ”Creșterea eficienței și fiabilității instalațiilor de gaz combustie si demaraj pentru centrale cogenerative si grupuri turbocompresoare de puteri medii”  Acronim COMDEM

9.           Contract 22-114 / 2007 Parteneriate PN II

Funcția: Executant proiect

Titlu proiect: ”Creșterea eficientei energetice a turbomotoarelor utilizate in ciclu cogenerativ  dezvoltând  materiale avansate noi cu baza titan si acoperiri de suprafață speciale”  Acronim MANTITU

10.       Contract 32-122 / 2007 Parteneriate PN II

Funcția: Executant proiect

Titlu proiect: ”Tehnologie moderna, performanta, cu grad scăzut de poluare, destinata realizării suprafețelor dure la componentele aeronavelor si turbomoarelor utilizate la producerea energie”  Acronim TESUPAV

11.       Contract 31-098 / 2007 Parteneriate PNII

Funcția: Executant proiect

Titlu proiect: ”Prevenirea si combaterea poluării in zonele industriale siderurgice, energetice si miniere prin reciclarea deșeurilor mărunte si pulverulente” Acronim PREVPOL

12.       Contract 72-210 / 2007 Parteneriate PN II

Funcția: Executant proiect

Titlu proiect: ”Materiale antifricțiune pentru creșterea fiabilității elementelor de sprijin și de transmitere a mișcării din componența materialului rulant adaptată la cerințele de mare capacitate și viteză sporit㔠 Acronim MATFRIC

Sageata flesh                                                                                                 PROIECTE ”CEEX”

13.       Contract nr. X2C22 / 17.07.2006, încheiat între Universitatea POLITEHNICA București - CEMS și AMTRANS IPA-SEAT SA București

Funcția: Director proiect

Titlu proiect: Cercetări fundamentale și aplicative privind obținerea produselor tubulare din oțeluri de calitate superioară în vederea reducerii costurilor și ecologizării producției

Program: Cercetare de Excelență - CEEX  Modulul 1 Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe

Conducător de proiect: Universitatea POLITEHNICA București - CEMS

Parteneri: ICEM S.A. București și CHIMINFORM DATA SA București.

Competiția 2 – 2006. Durata de desfășurare a proiectului: 17 iul.2006 – 15 sept. 2008 

14.       Contract nr. 232 / 20.07.2006, încheiat între CEMS-U.P. București și AMCSIT Politehnica București

Funcția: Executant proiect

Titlu proiect: Tehnologie integrată de obținere a unor surse energotehnologice neconvenționale utilizate ca materii prime la elaborarea oțelului.

Program: Cercetare de Excelență - CEEX  Modulul 1 Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe

Conducător de proiect: Universitatea POLITEHNICA București - CEMS

Competiția 2 – 2006. Durata de desfășurare a proiectului: 20 iul. 2006 – 15 sept. 2008 

15.       Contract nr. 154 / 20.07.2006, încheiat între Universitatea POLITEHNICA București - CEMS și AMCSIT Politehnica București

Funcția: Executant proiect

Titlu proiect: Sistem integrat de cercetări avansate pentru biomateriale alternative cu aplicații în stomatologie.

Program: Cercetare de Excelență - CEEX  Modulul 1 Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe

Conducător de proiect: Universitatea POLITEHNICA București - CEMS

Competiția 2 – 2006. Durata de desfășurare a proiectului: 20 iul..2006 – 15 sept. 2008.

16.       Contract 139 / 2006 CEEX încheiat cu AMCSIT Politehnica București

Funcția: Executant proiect

Titlu proiect: Tehnologii noi, performante, de tratare chimica si separare centrifugala in componente, integrate in vederea prevenirii infestării solului si apei cu deșeuri din industria petroliera” Acronim CLEANTEH

17.       Contract 244/2006 CEEX încheiat cu AMCSIT Politehnica București

Funcția: Executant proiect

Titlu proiect: ”Materiale oxidice naturale si secundare utilizate in tehnologiile pulberilor destinate turnării oțelurilor”  Acronim SIDERPULB

18.       Contract 140/2006 CEEX încheiat cu AMCSIT Politehnica București

Funcția: Executant proiect

Titlu proiect: ”Creșterea eficientei energetice a compresoarelor centrifugale prin integrarea a noi tehnologii si materiale din domeniul acoperirilor de suprafața in scopul micșorării jocurilor rotor-stator” Acronim EFEN

19.       Contract 254/2006 CEEX încheiat cu AMCSIT Politehnica București

Funcția: Executant proiect

Titlu proiect: ”Creșterea performanțelor turbosuflantelor industriale prin dezvoltarea de noi concepte inginerești și integrarea tehnologiilor avansate din domeniul mentenanței” Acronim MENTEH

20.       Contract 232/2006 CEEX încheiat cu AMCSIT Politehnica București

Funcția: Executant proiect

Titlu proiect: ”Noi materiale refractare cu funcții complexe utilizate în industria oțelului, realizate prin tehnologii moderne” Acronim PTO

21.       Contract 120/2005 CEEX încheiat cu AMCSIT Politehnica București

Funcția: Executant proiect

Titlu proiect: ”Tehnologie noua de prevenire a poluării apelor de suprafața prin recuperarea unor substanțe chimice periculoase din fluidele tehnologice de răcire, utilizabile ca materii prime in procese industriale”  Acronim: PREPOFLURA

22.       Contract 88/2006 CEEX încheiat cu AMCSIT Politehnica București

Funcția: Executant proiect

Titlu proiect: ”Promovarea la nivel european si internațional a cercetărilor si proiectelor românești din domeniul materialelor utilizate la realizarea turbomotoarelor in scopul pregătiri la PC 7 al UE”  Acronim PROMATURBO

23.       Contract 67/2005 CEEX încheiat cu AMCSIT Politehnica București

Funcția: Executant proiect

Titlu proiect: ”Material nou rezistent la temperaturi ridicate, uzura si coroziune integrat cu tehnologii originale, destinate acoperirii de suprafața a componentelor elastice din turbomotoare” Acronim: MATEHCEMO

24.       Contract 70/2005 CEEX încheiat cu AMCSIT Politehnica București

Funcția: Executant proiect

Titlu proiect: ”Integrarea noilor cunostințe si tehnologii din domeniul materialelor performante si a producției de nouă generație pentru realizarea rotorilor centrifugali din componenta turbomașinilor”  Acronim: MATEHROT

25.       Contract 306/2006 CEEX încheiat cu AMCSIT Politehnica București

Funcția: Executant proiect

Titlu proiect: ”Ecologizarea locuințelor din zona rezervației biosferei Delta Dunării promovând tehnologii noi de adaptare si restaurare durabilă a factorilor de mediu ” Acronim ECOLOCDD

Sageata flesh                                                                                                 PROIECTE RELANSIN

26.       Contract nr: 1919 / 15.09.2004, între S.C. ROMTUB S.A. București și AMCSIT-POLITEHNICA București

Funcția: Director de proiect și Reprezentant legal al Conducătorului de proiect

Titlu proiect: ”Tehnologie și echipament de fabricare a țevilor din oțeluri aliate tratate termic destinate forajului, tubajului și extracției petrolului din sonde de mare adâncime și platforme marine utilizând căldura de sfârșit de laminare pentru tratamentul termic al acestora”

Program RELANSIN  Subprogram: 3  RELANSIN - MODERNIZARE

Conducător de proiect: S.C. ROMTUB S.A. București; Partener CD: Universitatea POLITEHNICA București - CEMS.

Partener și beneficiar: S.C. ARTROM S.A. Slatina

Durata de desfășurare a proiectului: 15 sept. 2004 – 30 iun. 2006

27.       Contract nr: 2063 / 01.10.2004, între S.C. ROMTUB S.A. București și AMCSIT-POLITEHNICA București

Funcția: Director de proiect și Reprezentant legal al Conducătorului de proiect

Titlu proiect: ”Modernizarea tehnologiei de fabricație a țevilor din oțeluri aliate și nealiate prin punerea în operare a unui sistem performant de perforare cu răcirea interioară a poansonului”

Program RELANSIN  Subprogram: 3  RELANSIN - MODERNIZARE

Conducător de proiect: S.C. ROMTUB S.A. București; Partener CD: Universitatea POLITEHNICA București - CEMS.

Partener și beneficiar S.C. ARTROM S.A. - Slatina

Durata de desfășurare a proiectului: 01 oct. 2004 – 31 iul. 2006

28.       Contract nr: 1538 / 05 dec.2001 între S.C. OMEGA S.A. București și AMCSIT-POLITEHNICA București.

Funcția: Director de proiect și Reprezentant legal al Conducătorului de proiect

Titlu proiect: ”Fabricarea țevilor din oțeluri inoxidabile și refractare, destinate industriilor chimice, petrochimice și alimentară, cu caracteristici fizico-chimice aliniate la normele Uniunii Europene, prin tehnologii noi de mare eficiență economică, utilizând ca semifabricate de pornire eboșe sudate longitudinal în mediu de argon”

Program RELANSIN  Subprogram: 3  RELANSIN - MODERNIZARE

Conducător de proiect: S.C. OMEGA S.A. București; Partener și beneficiar: S.C. TUBINOX S.A. București. Durata proiectului: 5 dec. 2001 - 14 dec. 2004

29.       Contract nr: 5 / 22 dec.1999 încheiat între S.C. OMEGA S.A. București și AMCSIT-POLITEHNICA București

Funcția: Director de proiect și Reprezentant legal al Conducătorului de proiect

Titlu proiect: ”Realizarea de noi tehnologii și produse tubulare din oțeluri românești carbon și aliate utilizând țevi eboșe sudate longitudinal, pentru eficientizarea activităților în producția de țevi”

Program RELANSIN  Subprogram: 3  RELANSIN - MODERNIZARE

Conducător de proiect: S.C. OMEGA S.A. București; Partener și beneficiar: S.C. REPUBLICA S.A. București. Durata de desfășurare a proiectului: 22 decembrie 1999 - 31 martie 2003

30.       Contract nr: 4 / 22 dec.1999 încheiat între S.C. OMEGA S.A. București și AMCSIT-POLITEHNICA București

Funcția: Director de proiect și Reprezentant legal al Conducătorului de proiect

Titlu proiect: ”Modernizarea, eficientizarea și implementarea tehnologiilor și echipamentelor în procesul de fabricație în vederea asimilării țevilor petroliere din clase de rezistență superioare din oțeluri microaliate conform noilor norme API”

Program RELANSIN  Subprogram: 3  RELANSIN - MODERNIZARE 

Conducător de proiect: S.C. OMEGA S.A. București; Partener și beneficiar: S.C. REPUBLICA S.A. București. Durata de desfășurare a proiectului: 22 decembrie 1999 - 31 martie 2003 

31.       Contract nr: 3 / 22 dec.1999 între S.C. OMEGA S.A. București și AMCSIT-POLITEHNICA București

Funcția: Director de proiect și Reprezentant legal al Conducătorului de proiect

Titlu proiect: ”Realizarea tehnologiei și a produselor tubulare sudate în gama dimensională ø 114...193 mm cu grosimi de perete de 4...7,1 mm în conformitate cu cerințele standardului API 5L, adaptarea și modernizarea utilajelor și instalațiilor de pe fluxul de fabricație”

Program RELANSIN  Subprogram: 3  RELANSIN - MODERNIZARE

Conducător de proiect: S.C. OMEGA S.A. București; Partener și beneficiar: S.C. HELITUBE S.A. București. Durata de desfășurare a proiectului: 22 decembrie 1999 - 31 martie 2003.

Sageata flesh                                                                                               PROIECTE CALIST

32.       Contract nr: 3403 / 15 oct.2002 încheiat între S.C. OMEGA S.A. București și ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE-CALIST București

Funcția: Colaborator și Reprezentant legal al Partenerului de proiect

Titlu proiect: ”Conștientizarea și pregătirea unei organizații prestatoare de servicii din domeniul cercetării și dezvoltării pentru implementarea unui Sistem de Management al Calității conform SR EN ISO 9001 : 2001”

Conducător de proiect: S.C.OMEGA S.A. București. Partener proiect: S.C.ROMTUB S.A. București

Durata de desfășurare a proiectului: noiembrie 2002 - aprilie 2004 

33.       Contract nr: 3404 / 15 oct.2002 încheiat între S.C. ROMTUB S.A. București și ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE-CALIST București

Funcția: Colaborator și Reprezentant legal al conducătorului de proiect

Titlu proiect: ”Metode și instrumente pentru formarea și educarea în spiritul conceptului de calitate a personalului din organizațiile românești”

Conducător de proiect : S.C. ROMTUB S.A. București. Partener proiect: Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare ECOIND - București

Durata de desfășurare a proiectului: octombrie 2002 - martie 2004

34.       Contract nr: 3413 / 15 oct.2002 încheiat între S.C. ROMTUB S.A. București și ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE-CALIST București

Funcția: Colaborator și Reprezentant legal al Conducătorului de proiect

Titlu proiect: ”Dezvoltarea și implementarea Sistemului de Management al Calității (SMC) conform standardului SR EN ISO 9001:2001 pentru o organizație prestatoare de servicii în domeniul construcțiilo

Conducător de proiect: S.C. ROMTUB S.A. București. Partener proiect: S.C. CONSSTAR S.R.L. București

Durata de desfășurare a proiectului: octombrie 2002 - mai 2004 

Sageata flesh                                                                                                    CONTRACTE DIRECTE

35.       ”Market study regarding the necessity & opportunity to establish a regional warehouse of steel tubes” - contract nr. 3 / 2006 încheiat între ROMTUB S.A. București și TMK-ARTROM S.A. Slatina, funcția director proiect și Reprezentant legal al Conducătorului de proiect.

36.       ”Studiu de piață Mittal Steel Roman SA” - contract nr. 4 / 2005 încheiat între S.C. ROMTUB S.A. București și MITTAL STEEL ROMAN SA Roman, funcția director proiect și Reprezentant legal al Conducătorului de proiect.

37.       ”Prezent și perspective în producția mondială de țevi din oțel” - contract nr. 3 / 2004 încheiat între S.C. ROMTUB S.A. București și UNITUB București, funcția director proiect și Reprezentant legal al Conducătorului de proiect.

38.       ”Studiu privind piața țevilor din oțel fără sudur㔠- contract nr. 2 / 2004 încheiat între S.C. ROMTUB S.A. București și S.C. ARTROM S.A. Slatina, funcția director proiect și Reprezentant legal al Conducătorului de proiect.

39.       "Implementarea sistemului de asigurare a calității în cadrul S.C. ZIMTUB S.A. Zimnicea. Elaborarea documentației necesare implementării sistemului de asigurare a calității în secțiile de fabricație a țevilor și în laboratoarele de încercări. Pregătirea societății în vederea obținerii autorizației API", contract nr. 21 / 1993 încheiat între S.C. ROMTUB S.A. București și S.C. ZIMTUB S.A. Zimnicea, funcția director proiect.

40.       "Studiu privind necesitatea dotării liniei de fabricație a țevilor sudate longitudinal de la S.C. ZIMTUB S.A. Zimnicea cu echipament de control nedistructiv", contract nr. 17 / 1992 încheiat între S.C. ROMTUB S.A. București și S.C. ZIMTUB S.A. Zimnicea, funcția director proiect.

41.       "Studiu privind dezvoltarea sistemului de control nedistructiv aferent producției specifice de țevi de la S.C. ARTROM S.A. Slatina", contract 7/1992 încheiat între S.C. ROMTUB S.A. București și S.C. ARTROM S.A. Slatina, funcția director proiect.

42.       "Studiu privind dezvoltarea sistemului de control nedistructiv aferent producției de țevi laminate la cald și trase la rece de la S.C. SILCOTUB S.A. Zalău" - contract nr. 2 / 1991 încheiat între S.C. ROMTUB S.A. București și S.C. SILCOTUB S.A. Zalău, funcția director proiect.

43.       "Studii și cercetări de laborator în vederea stabilirii caracteristicilor de material necesar proiectării tehnologiei de tratament termic pentru produse plate, extrudate și trase din aliaje de aluminiu destinate executării componentelor avionului ROMBAC", contract 34-8-11/1988 între Universitatea POLITEHNICA București și ACITPA SLATINA, colaborator.

44.       "Cercetări privind stabilirea parametrilor de tragere pe dorn lung a țevilor din oțel inoxidabil pentru centrale nucleare", contract nr. 45-5-6 / 1985 încheiat între Universitatea POLITEHNICA București și Societatea Comercială OMEGA S.A. BUCUREȘTI, colaborator.

45.       "Laminarea tablelor de nichel 3 x 200 x 1200 mm" - contract nr. 834 / 1984 între Universitatea POLITEHNICA București și ICECHIM BUCUREȘTI, responsabil proiect.

46.       "Tehnologia de obținere a țevilor rectangulare cu destinație specială" - contract nr. 44-3-9 / 1984 încheiat între Universitatea POLITEHNICA București și U.M. 01819 Ploiești.

47.       "Cercetări privind asimilarea integrală a unui radiotelescop cu antena Æ 320 mm (tip Cheia) cu posibilități de funcționare în sistemul INTELSAT și pentru cercetări în astrofizică" - contract  14-4-2 / 1984 încheiat între Universitatea POLITEHNICA București și CNST, responsabil proiect.

48.       "Laminarea la rece a benzilor din oțel inoxidabil de 0,7 mm grosime" - contract nr. 45-3-10 / 1983 încheiat între Universitatea POLITEHNICA București și Întreprinderea de Calculatoare București, responsabil proiect.

49.       "Studiu documentar, analiza materialului și determinări preliminare în vederea stabilirii tehnologiei de obținere a țevilor rectangulare cu destinație specială" - contract nr. 45-3-9 / 1983 - 1984 încheiat între Universitatea POLITEHNICA București și U.M. 01819 PLOIEȘTI, responsabil proiect.

50.       "Tehnologie de execuție a profilului U pentru umbrele și instalație de execuție" - contract 45-2-5 /1982 încheiat între Universitatea POLITEHNICA București și CCITAC București, responsabil proiect.

51.       "Cercetări privind aplicarea în producție a tehnologiei pentru laminarea șpaclurilor"- contract 45-2-6 / 1982 - 1983 încheiat între Universitatea POLITEHNICA București și FPMPS Sighișoara, responsabil proiect.

52.       "Tehnologia de fabricație a tablelor din aliaje de aluminiu placate cu aluminiu" - contract nr. 45-1-5 / 1981 încheiat între Universitatea POLITEHNICA București și Centrul de Cercetare și Proiectare Slatina, responsabil proiect.

53.       "Stabilirea corelațiilor dintre gradul de reducere, condițiile de tratament termic și caracteristicile produselor din aliaje dure" - contract nr. 45-1-8 / 1981 încheiat între Universitatea POLITEHNICA București și IPA SLATINA, responsabil proiect.

54.       "Cercetări pentru obținerea produselor extrudate - trase și sârme din bronzuri speciale" - contract nr. 45-0-8 / 1980 încheiat între Universitatea POLITEHNICA București și IAMN București, responsabil proiect.

Sageata flesh                                                                                                     ARTICOLE PUBLICATE                                       ANEXA 2 la CV / Suciu M.V.

1.           ”Experimental Researches Regarding the Stirring Energy and Mixing Time of the Metal Bath at Steel Refining With Inert Gas” în revista Metalurgia Internațional, nr. 3 noiembrie 2008

2.           ”Identification of causes for surface longitudinal crak typ defects occuring on contunuous cast low aloy steel bloom, case study” În volumul National Conference of Metallurgy and Materials Science Romat 2008, Editura PRINTECH, ISBN 978-606-521-077-6, p. 196-207, University POLITEHNICA of Bucharest, Romania, Sept. 25-26, 2008

3.           ”Studies and Research Regarding the Determining Factors of Quality in Steel Round Billets Used for the Manufacture of Tubular Products” În volumul National Conference of Metallurgy and Materials Science Romat 2008, Editura PRINTECH, ISBN 978-606-521-077-6, p. 268-275, University POLITEHNICA of Bucharest, Romania, Sept. 25-26, 2008

4.           ”Research on the Causes of Certain Fault Occurences in Semifinished Products During the Continuous Casting Process” în volumul “Contributii Știintifice în domeniul transporturilor înregistrate la Programul CEEX“, editat de IPA SA & SIAT SA București, noiembrie 2008

5.           ”Structural characteristics of processed Ti-6Al-7Nb alloy in (α+β) domain by plastic deformation and heat treatment”, în revista Metalurgia Internațional, nr. 5, 2008.

6.           ”Cercetări privind factorii care determină calitatea țaglelor rotunde destinate laminării țevilor din oțel fără sudură”, în volumul “Contributii Știintifice în domeniul transporturilor înregistrate la Programul CEEX“, editat de IPA SA & SIAT SA București, noiembrie 2007

7.           ”Cathodic Sputtering - Essential Factor in Phasic Constitution of Compound Layer Formed by Plasma Nitriding”, în volumul ”Buletinul Institutului Politehnic din Iași” editat de Universitatea Tehnic㠔Gh. Asachi” din Iași, tomul LI (LV), fasc. 3, mai 2005.

8.           ”Effect of Plasma Nitriding Temperature on Surface Properties of Austenitic Stainless Steel”, în volumul ”BRAMAT 2005: International Conference on Material science and Engineering” editat de Universitatea Transilvania din Brașov, februarie 2005.

9.           ”Tendințe noi în dezvoltarea tehnologică a fabricației de țevi”, în vol. ”Tradiții și perspective în școala românească de metalurgie - TPSRM - 98”, editat de Universitatea POLITEHNICA București, oct. 1998.

10.       ”Cercetări privind posibilitățile de îmbunătățire a structurii oțelului feritic W 1.4521, utilizat la obținerea țevilor destinate industriei chimice”, în vol. ”Analele Universității Eftimie Murgu din Reșița”, fascicola III B - Metalurgie, octombrie 1996.

11.       ”Researches for the improving of W 1.4521 ferritic stainless steel structures used for obtaining tubes for chemical industry”, in rev. Junior Euromat’96, Lausanne-Elveția, august 1996.

12.       ”Analysys of Segregations in Continous Cast Slebs”, în rev. Metalurgia vol.1, nr.4, 1996.

13.       ”Preocupări ale S.C. OMEGA S.A. București în legătură cu acoperirea anticorosivă a țevilor din oțel sudate elicoidal pentru conducte și unele considerații privind fabricarea de țevi din înlocuitori”, în vol. ”Țevi din oțel și înlocuitori pentru transport fluide”, editat de S.C. ROMTUB S.A., iunie 1995

14.       ”Stadiul actual și perspectivele implementării sistemelor de asigurare a calității în unitățile producătoare de țevi din România”, în volumul ”Restructurare, organizare, privatizare, creșterea nivelului tehnic în domeniul fabricației de țevi din România”, editat de ROMTUB S.A. București, oct.1994

15.       ”Experiența românească în fabricația de țevi pentru industria energetică”, în broșura „Țevi din oțel special – marketing, producție, proprietăți, garanții, domenii de utilizare”, ICEM SA București,1993.

16.       ”Cercetări experimentale cu privire la influența niobiului asupra mărimii intervalului temperaturilor de austenitizare la călirea unor oțeluri rapide cu conținut scăzut de elemente de aliere”, în rev. Metalurgia 40, nr.5, 1988.

17.       “Cercetări privind efectul de modificare al unor adaosuri de microaliere asupra proprietăților mecanice ale aliajelor de aluminiu”, în revista Metalurgia 39, nr. 6, 1987. 

18.       ”Cercetări cu privire la influența duratei de menținere între operațiile de modificare și turnare asupra caracteristicilor mecanice și structurale ale unor aliaje de aluminiu”, în revista Metalurgia 39, nr. 5, 1987.

19.       ”Cercetări privind efectul încălzirii de scurtă durată după tratamentul termic de punere în soluție asupra proprietăților mecanice și electrice ale aliajelor Al-Mg-Si deformate plastic la rece și îmbătrânite artificial”, în rev. Metalurgia 39, nr. 3, 1987.

20.       ”Cercetări privind modificarea aliajelor de aluminiu destinate industriei aeronautice”, în broșura „Noutăți în domeniul tehnologiilor și utilajelor pentru prelucrări la cald”, vol.1, 1987, Universitatea Brașov.

21.       ”Cercetări privind efectul de modificare al unor adaosuri de microaliere asupra structurii aliajelor de aluminiu”, în rev. Metalurgia 39, nr.1, 1987.

22.       ”Cercetări privind modificarea proprietăților mecanice și electrice ale aliajelor Al-Mg-Si în procesele de îmbătrânire naturală și artificială”, în rev. Metalurgia 38, nr. 12, 1986.

23.       ”Utilizarea experimentului programat pentru determinarea parametrilor optimi de tratament termomecanic în vederea îmbunătățirii caracteristicilor mecanice ale aliajelor Al-Zn-Mg-Cu, destinate industriei aeronautice”, în broșura „Noutăți în domeniul tehnologiilor si utilajelor pentru prelucrări la cald”, vol.2, nov.1985, Universitatea Brașov.

24.       ”Model matematic stabilit în vederea determinării parametrilor optimi de tratament termic aplicat țevilor fără sudură executate din oțel 43MoMn16, destinate industriei petroliere”, în revista Metalurgia 37, nr.8, 1985

25.       ”Caracteristici structurale, tehnologice și de exploatare ale unor aliaje tip AlSiCuMgNi, turnate și deformate plastic”, în rev. Metalurgia 37, nr.5, 1985

26.       ”Cercetări experimentale privind morfologia carburilor la deformarea plastică a unui oțel rapid microaliat cu niobiu”, în rev. Metalurgia 37, nr. 1, 1985

27.       ”Cercetări privind determinarea parametrilor optimi de tratament termomecanic în vederea îmbunătățirii caracteristicilor mecanice ale aliajelor Al-Zn-Mg-Cu, destinate industriei aerospațiale”, în broșura „Buletinul Institutului Politehnic București – seria Metalurgie”, 1985.

28.       ”Cercetări experimentale privind mărimea și distribuția carburilor la deformarea plastică a unui oțel rapid cu conținut scăzut de elemente de aliere”, în revista Metalurgia 36, nr. 12, 1984.

29.       ”Considerații privind deformabilitatea aliajelor de aluminiu de înaltă rezistență”, în rev. Metalurgia 36, nr.9, 1984.

30.       ”Aprecierea efectivității unsorilor tehnologice prin metoda tribometrică”, în broșura „Buletinul Institutului Politehnic București – seria Metalurgie”, 1984.

31.       ”Obținerea semifabricatelor plate din aluminiu și aliaje de aluminiu prin metode neconvenționale” în rev. Metalurgia 35, nr. 5, 1983.

32.       ”Determinarea modulului de rigiditate a cajei de laminare”, în rev. Metalurgia 34, nr. 10, 1982

33.       ”Cercetări privind placarea aliajelor de aluminiu”, în rev. Metalurgia 34, nr. 5, 1982

34.       ”Recoacerea țevilor din alamă trase în colac”,  în rev. Metalurgia 34, nr. 4, 1982

35.       ”Contribuții privind tragerea țevilor pe dop flotant”, în rev. Metalurgia 34, nr. 2, 1982

36.       ”Considerații privind deformabilitatea bronzurilor cu staniu” în rev. Metalurgia 33, nr. 6, 1981

Sageata flesh                                                                                                    COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE                                      ANEXA 3 la CV / Suciu M.V.

1.           ”Research on the Causes of Certain Fault Occurences in Semifinished Products During the Continuous Casting Process” Simpozionul ”Contribuții Știintifice în domeniul transporturilor înregistrate la Programul CEEX“, organizat de IPA SA & SIAT SA București, 6-7 noiembrie 2008

2.           ”Identification of causes for surface longitudinal crak typ defects occuring on contunuous cast low aloy steel bloom, case study” National Conference of Metallurgy and Materials Science Romat 2008, organized by University POLITEHNICA of Bucharest, Romania, Sept. 25-26, 2008

3.           ”Studies and Research Regarding the Determining Factors of Quality in Steel Round Billets Used for the Manufacture of Tubular Products” National Conference of Metallurgy and Materials Science Romat 2008, organized by University POLITEHNICA of Bucharest, Romania, Sept. 25-26, 2008

4.           ”Plasma Nitriding Temperature Influence on Surface Properties of Austenitic Stainless Steels” Simpozionul Internațional ”Materials Science and Engineering Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes (MSE 08)” 1-4 sept.2008, Nürnberg, Germania

5.           ”Cercetări privind factorii care determină calitatea țaglelor rotunde destinate laminării țevilor din oțel fără sudură”, Simpozion dedicat tematicii de excelență a Programului CEEX  organizat de UCP-AMTRANS-CEEX cu titlul “Contributii Știintifice în  domeniul transporturilor înregistrate la Programul CEEX“, IPA SA - SIAT SA București, 7 nov. 2007.

6.           ”Cathodic Sputtering – Essential Factor in Phasic Constitution of Compound Layer Formed by Plasma Nitriding”, Universitatea Tehnic㠔Gh. Asachi” din Iași, 26 – 27 mai 2005.

7.           ”Effect of Plasma Nitriding Temperature on Surface Properties of Austenitic Stainless Steel” International Conference on Material science and Engineering BRAMAT 2005, Universitatea Transilvania din Brașov, 24 – 26 febr. 2005.

8.           ”Cercetări privind stabilitatea parametrilor geometrici optimi la laminoarele perforatoare ale liniilor de laminare a țevilor”, a V-a Conferință Națională de Metalurgie CNM’98, București, 28 - 30 sept. 1998.

9.           ”Modelarea matematică a fenomenului de modificare a orientării poligonizării țevilor reduse la cald”, a V-a Conferință Națională de Metalurgie CNM’98, București, 28 - 30 sept.1998.

10.       ”Cercetări și experimentări efectuate pe laminorul perforator Mannesmann-Stiefel privind formarea cavității libere la perforarea țevilor”, a IV-a Conferință Națională de Metalurgie CNM’97, București, 29 - 30 sept.1997.

11.       ”Cercetări privind posibilitățile de îmbunătățire a structurii oțelului feritic W 1.4521, utilizat la obținerea țevilor destinate industriei chimice”, sesiunea jubiliar㠔Un sfert de veac de la fondarea învățământului superior la Reșița”, Universitatea ”Eftimie Murgu”, Reșița, 25 - 26 oct.1996.

12.       ”Cercetări privind influența parametrilor de laminare asupra capacității de deformare a eboșelor la laminoarele perforatoare”, a III-a Conferință Națională de Metalurgie CNM’96, București, 25 - 27 sept.1996.

13.       ”Simularea fiabilității instalațiilor de turnare continuă a oțelurilor”, a III-a Conferință Națională de Metalurgie CNM’96, București, 25 - 27 sept.1996

14.       ”Researches for the improvind of W 1.4521 ferritic stainless steel structure used for obtaining tubes for the chemical industry”, Conferința Europeană Junior Euromat’96, Lausanne-Elveția, 26-30 aug.1996.

15.       ”Preocupări ale S.C. OMEGA S.A. București în legătură cu acoperirea anticorosivă a țevilor din oțel sudate elicoidal pentru conducte și unele considerații privind fabricarea de țevi din înlocuitori”, al IV-lea Simpozion Internațional ROMTUB S.A., Brașov, 29 - 30 iun. 1995.

16.       ”Stadiul actual și perspectivele implementării sistemelor de asigurare a calității în unitățile producătoare de țevi din România”, Simpozion Internațional organizat de S.C. ROMTUB S.A. București, Brașov, 06 - 08 oct. 1994

17.       "Experiența românească în fabricația de țevi pentru industria energetică", Simpozion Internațional, ROMTUB SA, București, Sala Palatului, 28 - 29 sept. 1993 

18.       "Cercetări privind modificarea aliajelor de aluminiu destinate industriei aeronautice", Universitatea Brașov, 27 - 28 feb. 1986.

19.       "Cercetări experimentale privind laminarea benzilor înguste din magneziu", sesiunea ICEM S.A. București și Institutul Politehnic București, 12 - 13 sept. 1985 

20.       "Cercetări experimentale privind îmbunătățirea caracteristicilor mecanice și structurale ale benzilor laminate la rece din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență prin metode neconvenționale", sesiunea ICEM S.A. București și Institutul Politehnic București, 12 - 13 sept. 1985.

21.       "Cercetări privind îmbunătățirea caracteristicilor de plasticitate ale aliajelor Al-Zn-Mg-Cu de înaltă rezistență prin tratamente termomecanice", Universitatea Galați, 10 nov. 1984.

22.       "Contribuții la studiul deformabilității aliajelor de aluminiu de înaltă rezistență din sistemul Al-Zn-Mg-Cu", sesiunea ICEM S.A. București în colaborare cu Institutul Politehnic București, 1 - 9 sept. 1983.

23.       "Utilizarea experimentului programat pentru determinarea parametrilor optimi de tratament termomecanic în vederea îmbunătățirii caracteristicilor mecanice ale aliajelor Al-Zn-Mg-Cu de înaltă rezistență mecanică destinate industriei aerospațiale", sesiunea Univ. Brasov, 23-24 feb.1984.

24.       "Considerații privind deformabilitatea aliajelor de aluminiu pentru aviație", sesiunea Institutului Politehnic București, 14-15 mai 1983

25.       "Procedee neconvenționale de obținere a semifabricatelor plate din aluminiu și aliaje din aluminiu", IM Roman, 12 - 13 mai 1983 

26.       "Experimentări privind deformarea plastică și tratamentele termice ale unor aliaje de aluminiu speciale destinate industriei aeronautice",Referat II de doctorat, Catedra Siderurgie, Institutul Politehnic București, 1983. 

27.       "Procedee și tehnologii moderne de deformare plastică prin laminare și extruziune precum și de tratament termic a unor aliaje de aluminiu speciale destinate industriei aeronautice pe plan mondial" Referat I de doctorat, Catedra Siderurgie, Institutul Politehnic București, 1982.

28.       "Cercetări privind condițiile de placare cu aluminiu a aliajelor de tip duraluminiu", Sesiunea jubiliară a Institutului Politehnic București, 11-12 dec 1981

29.       "Cercetări privind comportarea molibdenului și fierului la extracția lichid-lichid cu soluții organice fosfor - neutrați", sesiunea Institutului Politehnic București, 12-13 mai 1973 și sesiunea Institutului Politehnic Traian Vuia din Timișoara, 9-11 nov. 1973.

30.       "Influența compoziției chimice și a condițiilor de prelucrare asupra termocoroziunii rondelelor de zinc" sesiunea Institutului Politehnic București 12 -13 mai 1973 și sesiunea Institutului Politehnic Traian Vuia din Timisoara, 9 - 11 nov. 1973.