Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Str. Constantin Daicoviciu nr 15, 400.020 Cluj-Napoca Romania

tel. +40.264.401.200, 401.248, tel./fax +40.264.592.055

 

Facultatea  Știința  și  Ingineria  Materialelor


 

 

T E Z A  D E  D O C T O R A T

 

CERCETĂRI PRIVIND DEFORMAREA PLASTICĂ ȘI TRATAMENTUL TERMIC AL UNOR ALIAJE DE ALUMINIU SPECIALE DESTINATE INDUSTRIEI AERONAUTICE

 

CONDUCĂTOR  ȘTIINȚIFIC,

Prof. dr. ing. Ioan DRĂGAN

DOCTORAND,

Ing.  Marcel - Valeriu  SUCIU


 

 
RECTORAT
 
În ziua de 12.06.1997 ora 1100 în sala Senatului din localul Universității Tehnice din Cluj-Napoca din strada Constantin Daicoviciu nr. 15 a avut loc susținerea publică a tezei de doctorat intitulată:

Cercetări privind deformarea plastică și tratamentul termic al unor aliaje de aluminiu speciale destinate industriei aeronautice

elaborată de dl ing. SUCIU Marcel-Valeriu în vederea acordării titlului științific de

DOCTOR INGINER

în specialitatea

DEFORMĂRI PLASTICE ȘI TRATAMENTE TERMICE

 
RECTOR

Prof. dr. ing. Gheorghe LAZEA


 
 
COMISIA DE ANALIZĂ ȘI SUSȚINERE A TEZEI DE DOCTORAT
 numită prin Ordinul Ministrului Învățământului nr. 3901 / 15.05.1997 a fost compusă din:
 

PREȘEDINTE:

Prof. dr. ing. Victor CONSTANTINESCU - decan Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, Univ. Tehnică din Cluj-Napoca
 
MEMBRII:

Prof. dr. ing. Ioan DRĂGAN                – conducător științific, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Traian CANTA                – referent, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. dr. ing. Eugen CAZIMIROVICI   – referent, Universitatea Politehnica București

Prof. dr. ing. Rami ȘABAN                  – referent, Universitatea Politehnica București

Prof. dr. ing. Ioan ILCA                       – referent, Universitatea Politehnica din Timișoara

Prof. dr. ing. Alexandru MANIU           – referent, Universitatea Transilvania din Brașov

 

Pentru consultare, în vederea susținerii publice a tezei de doctorat, s-a depus la Biblioteca Centrală a Universității Tehnice din Cluj-Napoca în data de 25.05.1997 un exemplar din teza de doctorat.

 

Comisia de doctorat a primit și a prezentat în plenul ședinței de susținere publică și referatele asupra tezei de doctorat elaborate și transmise de către:

 

Prof. dr. ing. Petru MOLDOVAN      – decan Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, Universitatea Politehnica București

Prof. dr. ing. Vasile POPESCU         – Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, Universitatea Politehnica București

Prof. dr. ing. Sorin BADEA              – Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, Universitatea Politehnica București

Prof. dr. ing. Marin BANE                – Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, Universitatea Politehnica București

Prof. dr. ing. Mihai MARIN              – Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, Universitatea Politehnica București

Prof. dr. ing. Florin ȘTEFĂNESCU  – Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, Universitatea Politehnica București

Prof. dr. ing. Daniil Georgel BUNEA – Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, Universitatea Politehnica București

Conf. dr. ing. Mihai TARCOLEA     – Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, Universitatea Politehnica București

Conf. dr. ing. Doina RĂDUCANU    – Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, Universitatea Politehnica București

Conf. dr. ing. Vasile MIREA             – Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, Universitatea Politehnica București

Conf. dr. ing. Bela VARGA              – Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, Universitatea Transilvania din Brașov

Șef l. dr. ing. Sorin DRĂGHICI        – Facultatea Știința și Ingineria Materialelor, Universitatea Politehnica București

Prof. ing. Andrei GHENOV              – expert, Ministerul Cercetării și Tehnologiei

Dr. ing. Oleg CUIDA                        – cercetător principal I, Institutul de Cercetări Metalurgice ICEM S.A. București

Dr. ing. Sorin DIMITRIU                  – președintele Fondului Proprietății de Stat

Dr. ing. Alexandru GEORGESCU     – director Cercetare Dezvoltare, Ministerul Industriei și Comerțului

Dr. ing. Nicolae MATEI                    – expert, Societatea Comercială Republica S.A. București

Ing. Vasile PARPALĂ                      – director general Societatea Comercială de Strategie Romtub S.A. București

Ing. Vintilian CIOFU                        – director general Societatea Comercială Republica S.A. București

Ing. Ion GHEORGHE                      – cercetător, Societatea Comercială Omega S.A. București


 

Comisia de doctorat, întrunită în ziua de 12 iunie 1997, după ce a dezbătut și analizat teza de doctorat elaborată și susținută public de către doctorand, pe baza votului deschis și în unanimitate a luat

HOTĂRÂREA de acordare a titlului științific de DOCTOR

d-lui inginer SUCIU Marcel-Valeriu


 

Hotărârea de acordare a titlului de doctor a fost confirmată la data de 11 iulie 1997 de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare din Ministerul Învățământului și a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Învățământului nr. 4268 din 23 iulie 1997


 

 
CUPRINSUL TEZEI DE DOCTORAT:
 

 
Partea I-a:
STUDIU DOCUMENTAR DIN LITERATUARA DE SPECIALITATE PRIVIND PROBLEMATICA ABORDATĂ ȘI STABILIREA DIRECȚIILOR DE CERCETARE, A MATERIALELOR, APARATURII ȘI METODELOR DE INVESTIGARE  (pdf)

 
INTRODUCERE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.  5

 

Capitolul 1  - STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND DEFORMAREA PLASTICĂ ȘI TRATAMENTUL TERMIC AL ALIAJELOR DE ALUMINIU SPECIALE DESTINATE INDUSTRIEI AERONAUTICE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pag.  9

1.1  Aliaje și produse utilizate în industria aeronautică  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pag.  9

1.2  Caracteristici mecanice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 12

1.3  Caracteristici structurale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 19

1.3.1  Textura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 21

1.3.2  Microstructura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 22

1.3.3  Substructura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 23

1.4  Deformabilitatea aliajelor de aluminiu de înaltă rezistență . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 26

1.5  Concluzii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 35


 

Capitolul 2  - METODICA DE CERCETARE, MATERIALELE ȘI APARATURA UTILIZATE  . . . . . . . . . . . pag. 37

2.1  Metodica de cercetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pag. 37

2.2  Materialele destinate experimentărilor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pag. 38

2.3  Aparatura utilizată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 43


 

Partea a II-a:

CERCETĂRI EXPERIMENTALE PROPRII PRIVIND INFLUENȚA PARAMETRILOR DE TTMI ȘI TTMF ASUPRA CARACTERISTICILOR MECANICE ȘI STRUCTURALE ALE ALIAJELOR SPECIALE DE ALUMINIU COMPARATIV CU PROCEDEELE CONVENȚIONALE  (pdf)


 

Capitolul 3  - CERCETĂRI PRIVIND INFLUENȚA TRATAMENTELOR TERMOMECANICE ASUPRA STRUCTURII ȘI PROPRIETĂȚILOR MECANICE ALE SEMIFABRICATELOR LAMINATE LA CALD

DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ DE TIP Al-Zn-Mg-Cu   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 45

3.1  Premizele și scopul cercetărilor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pag. 45

3.2  Variantele experimentale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 47

3.3  Observații și concluzii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 56


 

Capitolul 4  - CERCETĂRI PRIVIND INFLUENȚA TRATAMENTELOR TERMOMECANICE ASUPRA STRUCTURII ȘI PROPRIETĂȚILOR MECANICE ALE BENZILOR LAMINATE LA CALD ȘI LA RECE DIN ALIAJE DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ DE TIP Al-Cu-Mg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 57

4.1  Precizarea obiectivelor urmărite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   pag. 57

4.2  Caracteristici mecanice și structurale ale benzilor laminate la cald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pag. 58

4.3  Variantele de tratament termomecanic cercetate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 60

4.4  Rezultate și concluzii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 64


 

Partea a III-a:

MODELAREA MATEMATICĂ ȘI OPTIMIZAREA PARAMETRILOR DE TTMI ȘI TTMF PE BAZĂ DE EXPERIMENT PROGRAMAT, INTERPRETAREA REZULTATELOR ȘI CONCLUZII DE ANSAMBLU ASUPRA LUCRĂRII  (pdf)


 

Capitolul 5  - MODELAREA MATEMATICĂ ȘI OPTIMIZAREA PARAMETRILOR DE TRATAMENT TERMOMECANIC APLICAT ALIAJELOR DE ALUMINIU DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ Al-Zn-Mg-Cu

5.1  Modelarea matematică a parametrilor de tratament termomecanic intermediar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pag. 68

5.1.1  Modul de abordare a cercetărilor experimentale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pag. 68

5.1.2  Stabilirea nivelelor de variație  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   pag. 69

5.1.3  Elaborarea și verificarea statistică a modelelor de ordinul I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 72

5.1.4  Elaborarea și verificarea statistică a modelelor de ordinul II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.80

5.2  Optimizarea parametrilor de tratament termomecanic intermediar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 87

5.2.1  Obiectivele optimizării și metodica de abordare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 87

5.2.2  Rezistența la rupere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 88

5.2.3  Limita de curgere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 92

5.2.4  Alungirea specifică la rupere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 98

5.3  Modelarea matematică a parametrilor de tratament termomecanic final  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 103

5.4  Optimizarea parametrilor de tratament termomecanic final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pag.107

5.5  Analiza și interpretarea rezultatelor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 110


 

Capitolul 6  - CONCLUZII GENERALE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 113


 

BIBLIOGRAFIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pag. 119 - 124


 

ANEXE    (pdf)    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 125 - 156